- Shift to Solarlogo shift to solar

Subsidie & belastingvoordeel

Er zijn meerdere subsidies beschikbaar voor elektrisch rijden. De overheid stimuleert ondernemers met subsidies te investeren in duurzame energie.

Een van de belangrijkste regelingen is de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Deze SDE subsidie geeft zekerheid en bespaart direct geld. Op de aanschaf van de zonne-installatie en uw dagelijkse energiekosten. SDE subsidie werkt met een basisbedrag en variërend bedrag per opgewekte kWh groene stroom.

Wanneer je een laadstation zakelijk aanschaft zijn er meerdere subsidies beschikbaar met fiscale voordelen. Zo is er de Milieu Investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige Afschrijving Milieu-Investering (VAMIL) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Om hier aanspraak op te maken, moet jouw onderneming wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.